firmozacartello.jpg Berlluskoni merr të praptën? Pasi tregoi muskujt me shkollën fillore (prerja e numrit të mësuesve, mbyllja e shkollëve me më pak se 50 nxënës, zhdukja e mësuesve për nxënësit me probleme shëndeti, etj.) mjaftoi greva e mësuesve dhe të familjeve për ta rimenduar më mirë idenë e projektit Tremonti-Xhellmini. 
.
Tani Berlluskoni vete duke thënë se reforma do të hyjë në fuqi në vitin 2010. Bashkë me problemet e tjera që mund të krijoj kjo reformë duhet të llogaritet edhe mbyllja e shumë shkollave në katundet alloglote siç janë katundet arbëreshe, megjthëse ligji 482/1999 dhe ai krahinor 15/2003 sigurojnë mosmbylljen e shkollave edhe kur numri i nxënësve është i vogël. Në Firmozë, sindëku Manoço, s'priti shumë për t'i gjetur një zgjidhje këtij problemi. Pas zbritjes së numrit të fëmijëve qe lindin në bashkësitë arbëreshe, si edhe Firmozë, ai iu drejtua pleqëve analfabetë dhe i ftoi të shkruhen në shkollën bashkiake për t'arritur numrin e duhur të nxënësve. Nuk është kjo hera e parë që në Itali ndodhë një gjë e tille. Para disa dekadash edhe në të tjera vende u veprua në këtë mënyrë.
Për situatën e sotme, sidomos për të kundërshtuar qeverinë e së djathtës, ne mendojmë se ndoshta do t'u kish duhur një pozicion më radikal dhe në një farë mënyre edhe antiligjor, duke mos dërguar fëmijtë në shkollë tjetër veç në atë të Firmozës!
Kjo, me të vërtetë, duhej të kishte qene përgjgija dhunës dhe forcës së muskujve prej kartoni të kësaj qeverie.Berlusconi ritorna sui suoi passi? Dopo aver mostrato i muscoli con la scuola elementare (taglio del numero dei maestri, chiusura delle scuole con meno di cinquanta alunni, eliminazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni con problemi psico-motori ecc.) è bastato lo sciopero di insegnanti e famiglie per fargli cambiare idea e ripensare al progetto Tremonti-Gelmini. Ora Berlusconi va dicendo che la riforma entrerà in vigore nel 2010. Agli altri problemi che una simile riforma potrà causare, vanno aggiunti anche quelli creati nelle comunità alloglotte, come appunto quelle arbëreshe, nelle quali c'è un alto rischio di chiusura di sedi scolastiche nonostante una legge nazionale (482/1999) e una regionale (15/2003) garantiscano il servizio scolastico anche nel caso in cui ci siano pochi iscritti.
Apprendiamo dalla stampa locale che ad Acquaformosa il sindaco Manoccio non ha perso tempo per trovare una soluzione al problema del rischio di chiusura della locale scuola elementare. Visto il calo demografico nella sua comunità, egli si è rivolto ai nonni analfabeti invitandoli a iscriversi nella scuola elementare per raggiungere il numero di alunni richiesto. Ricordiamo che qualche decennio fa una soluzione simile fu adottata in altri comuni che correvano lo stesso rischio.
Per la situazione attuale, soprattutto per contrastare le politiche sociali e culturali di questo governo di destra, forse sarebbe stata necessaria una posizione più radicale e in un certo senso anche illegale, cioè scegliendo di non mandare gli alunni in nessun altra scuola se non in quella di Acquformosa.
Sarebbe dovuta essere questa la risposta alla prova di forza e alla violenza dei muscoli di cartone mostrati da questo governo.

Articolo pubblicato su MezzoEuro

Ka sënduqi...

Calendario arbëresh

Maggio 2024
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Prossimi eventi

Nessun evento

Multimedia

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7399
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11287
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 24031
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 11023
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...