shqiponatLe Shqiponje sono volate in Albania
Quest’anno al Festival Internazionale di Argirocastro “Argjiro 2008” ha preso parte anche il gruppo folk delle Shqiponje di Santa Sofia d’Epiro. Argirocastro è una stupenda cittadina al sud dell’Albania, al confine con la Grecia, patrimonio universale Unesco.
. Il Festival si è svolto nei giorni 27-28-29 di Settembre con la partecipazione di vari gruppi, tra i quali Albania, Montenegro, Grecia, Croazia e Macedonia. 
Per la loro esibizione originale, le Shqiponje si sono aggiudicate molti premi e complimenti sia dalla giuria che dal numeroso pubblico, i quali hanno cantato insieme Lule të këtij Sheshi, Lule lule maç maç, Vemi valle valle ecc. Il Direttore organizzativo del Festival Sejmen Gjokoli ed il sindaco di Argirocastro Flamur Bime, hanno proferito sentiti e commossi elogi alle Shqiponje: Arbëreshë d’Italia, fratelli albanesi senior, i quali ancora oggi conservano e diffondono la Lingua e le Tradizioni degli Avi.
Il gruppo sofjota ha rappresentato in un tempo di circa trenta minuti, le scene della vita quotidiana delle nostre comunità, i mestieri di un tempo, la vestizione dell’abito femminile nel matrimonio; tutto questo supportato da bellissimi canti e danze, come solo loro sanno fare. 
E così per la terza volta le ragazze arbëreshe hanno calcato la Terra madre, ed è sempre una grande emozione, sia per loro che per gli albanesi, i quali ci considerano come dei veri fratelli.
Nel 2004 anche il gruppo degli Avulli ha preso parte al Festival, riscuotendo grande successo. Onore a Santa Sofia!.
Oltre ai componenti del gruppo Shqiponjat, quest’anno abbiamo preso parte anche noi, un gruppo di ragazzi e ragazze provenienti da diverse comunità albanofone, come San Cosmo, San Benedetto,  Firmo e Falconara Albanese, ed ognuno di noi ha svolto la sua parte sia nella musica che nella recitazione. Per noi tutti è stata un’esperienza molto bella. Tante emozioni sincere e genuine: la visita alla Madre patria, la fratellanza con le ragazze Shqiponje, che sono nostre amiche da sempre, orgoglio di Santa Sofia d’Epiro e di tutti gli Albanesi d’Italia. Shqiponjat fjuturuanë në Shqiperi

Simbjet në Festivalin ndërkombëtarë të Gjirokastrës “Argjiro 2008” muari pjesë edhe ansambli folklorik të Shqiponjavet ka Shën Sofia. Festivali u mba në Gjirokastër, qytet i bukur të Shqipërsisë jugore, pasuri e trashëgimisë kulturore botërore Unesco, në ditët 27-28-29 të vjeshtit dhe kanë marr pjesë edhe grupe nga Shqipëria, Mali i Zi, Greqia, Kroatia dhe  Maqedonia.
Për eksibicjonën origjinale ansambli i Shqiponjëve muari shumë çmime dhe komplimente ka xhuria po edhe ka publiku, të cilët këndojinë bashkë kënga si Lule të këtij Sheshi, Lule lule mac mac, Vemi valle valle etj. Edhe drejtori i përgjithshëm të Festivalit Sejmen Gjokoli si edhe kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Flamur Bime, shprishtin fjala të mira nga thelli i zëmrës për ne, Arbëreshë të Italisë, Shqipëtarëra të vjetër, çë edhe sot mbami lartë Gjuhën dhe Traditat të Atërvet  tanë.
Ansambli Shqiponjëve bëri një shfaqje teatrale mbi jetën të përditëshme, punët çë bëhëçin një herë dhe veshja e nusës për martesen, bashkë me këndime dhe valle.
Vashat ka Shën Sofia kështu për të tretëten herë kanë ngarë Mëmëdheun të Shqipërisë dhe ngaherë është nj’emocjonë e madhe dhe e ndryshem, për ato po edhe për të gjithë shqipëtarët, të cilët na konsideronjen vërteta si Vëllezer.
Në vitin 2004 edhe grupi Avulli ka qënë te Festivali, tue marr edhe shumë komplimente ka të gjithë. Nder Shën Sofisë!.
Më se Shqiponjat, këtë herë kemi vatë edhe gjindë të jashtëm nga grupi, aq aktora sa musiçiste dhe për ne ka qënë edhe një gëzim shumë i madh për vizitën të Shqipërisë edhe për vëllezërimin me Shqiponjat, çë janë shokat tanë dhe vleria Shën Sofisë më parë, dhe të gjithë Arbëreshëve t’Italisë.

Luigi Francesco Godino

Ka sënduqi...

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7573
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11412
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 24558
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 11121
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...