Pellegrinaggio Albanese presso il Santuario della “Madonna del Buon Consiglio”

il . In Varie

MadonnaBuonConsiglioShtegtim Shenjtërorja  e “Zojës së Këshillit të Mirë”  Kastilione Tinela (CN) E dielë 15 maj 2016 - ora 15,00

Lutja drejtuar Zojës së Bekuar dhe Liturgjia Eukaristike udhëhequr nga dom Paskuale Ferraro Koordinator kombëtar për baritorinë  e emigrantëve shqiptarë në Itali.

Pellegrinaggio Santuario “Madonna del Buon Consiglio”

Castiglione Tinella (CN)
Domenica 15 maggio 2016 -  ore 15,00

Supplica alla Madonna e Liturgia Eucaristica presieduta da don Pasquale Ferraro Coordinatore nazionale per la pastorale  degli immigrati albanesi in Italia.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Articoli suggeriti